Te Whakahou i te Marautanga o Aotearoa - Te Tai Tokerau Specific (Online)

Te Whakahou i te Marautanga o Aotearoa - Te Tai Tokerau Specific (Online)

Actions and Detail Panel

Free

Date and time

Location

Online event

Tautī mai! E whakahoungia ana Te Marautanga o Aotearoa. Haere mai ki ēnei huitopa ki te whakarongo.

About this event

E whakahoungia ana Te Marautanga o Aotearoa. He kaupapa kua hua mai i te ao Māori, kua ara mai i te anga o 'Te Tamaiti hei Raukura'. Ka haere tēnei whakahou a ngā tau e 5 e tū mai ana.

Ka whakahaerehia e Aronui ētahi huitopa hei tuku whakamārama atu ki te hāpori kaiako, ki ngā kura, ki ngā whānau ki roto i te Tai Tokerau.

E 50 ngā mēneti te roa o ngā huitopa nei. He maha ngā momo rā/wā mō ngā hui nei, ka whakahaerehia ngā huitopa mā te reo māori me te reo pakeha.

E aro ana ngā huitopa ki:

  • te Tamaiti hei Raukura
  • te Tīrewa Marautanga me
  • te kimi whakaaro mō te kaupapa whānui

Hono mai -

Te Marautanga o Aotearoa is being redesigned to reflect a more indigenous curriculum, grounded in te ao Māori, based on the conceptual framework Te Tamaiti hei Raukura and we want to hear what you think!

We want to ensure that the redesign process has the contribution and participation of ākonga, kaiako, kura, whānau, hapū and iwi so that we can co-construct a curriculum that is driven by māori for māori.

We invite you to join our online hui where we will be focusing on

  • te Tamaiti hei Raukura me
  • te Tīrewa Marau

To read more about the redesign visit Kauwhata Reo Te Whakahou i Te Marautanga o Aotearoa | Kauwhata Reo

We look forward to working alongside you as we engage with our sector.

Te Whakahou i te Marautanga o Aotearoa - Te Tai Tokerau Specific (Online) image

Share with friends